MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1)      TARAFLAR

A.ALICI: (Sözleşmede ‘Alıcı’ olarak belirtilecektir)

B.SATICI: (Sözleşmede ‘Satıcı’ olarak tanımlanacaktır)

İşbu sözleşme yukarıda belirtilmiş olan taraflar arasında imzalanmıştır.

İSİM SOYİSİM:

ADRES BİLGİLERİ:

İşbu sözleşmenin kabul edilmesi ile birlikte ALICI, sözleşmede yer alan siparişi onayladığı halde siparişe konu olan malın bedelini ve varsa kargo maliyetini, vergi gibi ek maliyetleri ödeme yükümlülüğünü kabul eder ve konu hakkında bilgilendirildiğini kabul eder.

2)      TANIMLAR

İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasında aşağıda belirtilen terimler karşılarında belirtilmiş olan açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG-27.11.14/29188)

KANUN: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – 6502 sayılı kanun

HİZMET: Menfaat yada para karşılığında gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi vaat edilen mal sağlama kapsamı dışındaki tüm tüketici işlemleri

ALICI: Bir hizmeti yada malı mesleki veya ticari olmayan amaçlarla satın alan, yararlanan veya kullanan tüzel yada gerçek kişi

SATICI: Mesleki yada ticari faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal ulaştıran veya mal sunan adına – hesabına hareket eden firma

SİTE: Satıcıya ait olan web sitesi

SİPARİŞ VEREN: Bir hizmeti veya malı satıcıya ait olan web sitesi üzerinden talep eden tüzel veya gerçek kişi

SÖZLEŞME: Satıcı ve Alıcı arasında düzenlenen işbu sözleşme

TARAFLAR: Alıcı ve Satıcı

MAL: Elektronik ortamda kullanılmak amacıyla hazırlanmış olan yazılım, görüntü, ses ve buna benzer gayri maddi mallar ve alışverişe konu olan taşınabilir eşya

3)      KONU

İşbu sözleşme Alıcı’nın Satıcı’ya ait olan web sitesinden elektronik olarak siparişini vermiş olduğu, satış bedeli ve nitelikleri belirtilmiş olan ürünün satışı ve teslimatı ile ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. Sitede ilan edilen ve listelenen fiyatlar ürünlerin satış fiyatlarıdır. Vaatler ve ilan edilen satış fiyatları herhangi bir güncelleme yapılana veya firma tarafından değiştirilene kadar geçerli olacaktır. Süreli ilan fiyatları belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4)      SATICI BİLGİLERİ

Unvanı : Essporiumstore Bülent DEMİR

Telefon : 0554 970 44 24

Faks

E-Posta : info@essporiumstore.com

Adres :Odunpazarı/ESKİŞEHİR

5)      ALICI BİLGİLERİ

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

Telefon

Faks

E-Posta / Kullanıcı Adı

6)      SİPARİŞ VEREN KİŞİNİN BİLGİLERİ

Unvan/Ad/Soyad

Telefon

Faks

Adres

E-Posta / Kullanıcı Adı

7)      SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

1.Hizmetin, Malın, Ürünün - Ürünlerin özellikleri (fiyat – tür – marka – model – renk - adet) Satıcı’nın web sitesinde yer almaktadır. Satıcı kampanya düzenledi ise ürün özelliklerini kampanya süresi boyunca inceleyebilirsiniz. Kampanya süresince geçerlidir.

7.2. Sitede ilan edilen – listelenen fiyatlar satış fiyatıdır. İlandaki vaatler ve fiyatlar güncelleme yapılana yada değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli ilanların geçerliliği ilan süresi sona erene kadar devam eder.

7.3. Sözleşme konusu malın – hizmetin satış bedeli (vergiler dahil) aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Açıklaması – Adet – Birim Fiyatı – Ara Toplam

KDV Dahil:

Kargo Tutarı:

Toplam:

 

Ödeme Şekli ve Planlaması

Teslim Edilecek Kişi

Teslimat Adresi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslim Şekli

Teslimat Tarihi

 

7.4. Ürün sevkiyat bedeli (Kargo Ücreti) Alıcı tarafından ödenecektir.

8)      FATURA BİLGİLERİ

Unvan/Ad/Soyad

Telefon

Faks

Adres Bilgileri

E-Posta / Kullanıcı Adı

Fatura Teslimi: Fatura, fatura adresine siparişle birlikte teslim edilecektir.

9)      GENEL HÜKÜMLER

9.1. Alıcı, Satıcı’nın web sitesinde sözleşme konusu olan ürünün fiyatı, temel özellikleri, ödeme şekli ve teslimata ilişkin bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik olarak gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Alıcı’nın bilgilendirmeyi elektronik ortamda onaylaması, mesafeli satış sözleşmesinin onaylanmasından önce Satıcı’dan Alıcı’ya verilmesi gerekli olan adresi, ürünün özellikleri, ürünün vergiler dahil fiyatını, teslimat ve ödeme bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde edindiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşmeye konu olan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak suretiyle Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı şekilde, web sitede yer alan bilgiler kısmında belirtilen zaman zarfında Alıcı yada Alıcı’nın belirlediği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu zaman zarfında ürünün Alıcı’ya teslim edilmemesi halinde Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

9.3. Satıcı, sözleşmeye konu olan ürünü siparişte belirtilen özelliklere uygun, eksiksiz, varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzu, gerekli olan bilgi ve belgeler ile ürünü teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari şekilde yasal mevzuata göre sağlam, standartlara uygun bir biçimde işi dürüstlük ve doğruluk ilkeleri dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini yükseltmeyi ve korumayı, işin ifası sürecinde gereken dikkati ve özeni göstermeyi, öngörü ve ihtiyat ile hareketi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.4. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün zamanı dolmadan Alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak kaydı ile eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün gönderebilir.

9.5. Satıcı, siparişte belirtilen ürünün gönderilmesinin yada hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlığı durumunda, sözleşmeye konu olan yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarih itibariyle 3 gün içerisinde yazılı bir biçimde tüketiciye bildireceğini, 14 günlük zaman zarfında toplam bedeli Alıcıya iade edeceğini beyan, taahhüt ve kabul eder.

9.6. Alıcı, ürünün sevkiyatı için ‘İşbu Sözleşmeyi’ elektronik ortamda onayladığını, herhangi bir nedenden dolayı sözleşmeye konu olan ürünün ücretinin ödenmemesi veya banka kayıtlarından iptali halinde, Satıcı’nın sözleşmeye konu olan ürünü teslim yükümlülüğünün son bulacağını taahhüt, beyan ve kabul eder.

9.7. Alıcı, sözleşmeye konu olan ürünün Alıcı yada Alıcı’nın belirttiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilmesinden sonra Alıcı’nın kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından, haksız kullanılması durumunda, sözleşmeye konu olan ürün ücretinin ilgili finans veya banka kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi durumunda, Alıcı ürünü 3 gün içerisinde nakliye ücreti Satıcı’ya ait olacak biçimde Satıcı’ya iade edeceğini beyan, taahhüt ve kabul eder.

9.8. Satıcı, tarafların iradesi dışında oluşan, önceden öngörülmesi mümkün olmayan ve tarafların borçlarını yerine getirmelerine engelleyici yada geciktirici durumların oluşması gibi mücbir sebeplerin oluşması nedeniyle ürünü süresi içinde teslim edemezse bu durumu Alıcıya bildireceğini, beyan, taahhüt ve kabul eder. Alıcı, vermiş olduğu siparişin iptalini isteme, ürünün emsali ile değiştirilmesini yada teslim sürecinin engelleyici durumun ortadan kalkması durumuna kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkına haizdir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde Alıcı’nın nakit yaptığı ödemelerde ürün bedeli 14 gün içerisinde kendisine nakden ve defaten ödenecektir. Alıcı’nın kredi kartı ile gerçekleştirdiği ödemelerde, ürün bedeli, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesi durumunda, 14 gün içerisinde ilgili bankaya iadesi gerçekleştirilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına yatırılan ücretin Alıcı hesabına aktarılmasına (yansıtılmasına) ilişkin sürecin ortalama 2 – 3 hafta sürebileceğini, tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansımasının banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, oluşabilecek gecikmeler nedeniyle Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını taahhüt, beyan ve kabul eder.

9.9. Satıcı’nın, Alıcı tarafından siteye üye olurken formda bildirilen yada bizzat kendisi tarafından girilen adresi, sabit ve mobil telefon hatları, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileriyle mektup, e-posta, telefon görüşmesi, SMS ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer nedenlerle – amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunur. Alıcı, İşbu Sözleşmeyi kabul etmesiyle yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini beyan ve kabul eder.

9.10. Alıcı, ürün veya hizmeti kargo firmasından teslim almadan kontrol edecek, ambalajı yırtılmış, kırık, ezik, vb. hasarlı veya ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız olduğu kabul edilmektedir. Teslimat sonrası mal/hizmetin özenli korunması sorumluluğu Alıcı’ya aittir. Alıcı cayma hakkı kullanacak ise mal veya hizmet kullanılmamalıdır. Fatura Satıcı’ya iade edilmelidir.

9.11. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hak sahibinin (taşıyıcısının) farklı kişiler olması yada Alıcı’ya teslimattan evvel siparişte kullanılan kredi kartı ile ilgili güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda, Satıcı, kredi kartı hamilinin iletişim ve kimlik bilgilerini, siparişte ödeme yapılan kredi kartının önceki aya ait ekstresini veya kart hamilinin kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmesini Alıcı’dan isteyebilir. Alıcı’nın belgeleri teslim edeceği zamana kadar sipariş dondurulacak olmakla beraber, mezkûr taleplerin 24 saatlik zaman zarfında karşılanmaması durumunda Satıcı siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

9.12. Alıcı, Satıcının web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçek olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçek olmaması sebebiyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk uyarısı üzerine derhal defaten ve nakden tazmin edeceğini taahhüt ve beyan eder.

9.13. Alıcı, Satıcının web sitesini kullanması halinde yasal hükümlere uymayı ve bu hükümleri ihlal etmemeyi taahhüt ve kabul eder. Aksi durumda doğacak tüm cezai ve hukuki yükümlülükler tamamen Alıcıyı bağlayacaktır.

9.14. Alıcı, Satıcıya ait web sitesini hiçbir biçimde kamu düzenini bozucu, ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı biçimde, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek biçimde kullanamaz. Bunun yanı sıra, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını zorlaştırıcı ve önleyici işlemler (Spam, Truva Atı, Virüs vs.) gerçekleştiremez.

9.15. Satıcı’ya ait web sitesinden Satıcı’nın kendi denetiminde olmayan veya başka üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği internet sitelerine yada başka içeriklere link verebilir. Linkler, Alıcı’ya kolaylık sağlamak için olup herhangi bir bireyi veya web sitesini desteklememekte ve link verilen internet sitesinin içerdiği bilgiler için herhangi bir garanti atfetmemektedir.

9.16. İşbu Sözleşme kapsamında yer alan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal sebebiyle cezai ve hukuki olarak şahsi olarak sorumlu olup Satıcı’yı bu hukuki ve cezai sonuçlardan ari tutacaktır. Ayrıca ihlal sebebiyle olayın hukuka taşınması halinde Satıcı’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uymadığından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklı tutulmaktadır.

10)  CAYMA HAKKI

10.1. Alıcı, sözleşmenin mal satışı sebebiyle gerçekleştirilmiş olması halinde, malın kendisine yada belirttiği adresteki kişi veya kuruluşlara teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek kaydıyla hiçbir cezai ve hukuki yükümlülük üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin malı kabul etmeyerek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna dair mesafeli sözleşmelerde bu zaman, sözleşmenin imzalandığı tarihten başlar. Cayma hakkı zamanı bitmeden, tüketicinin onaylamasıyla birlikte hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul ederek, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük zaman zarfında Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, e-posta veya faks ile yazılı bir şekilde bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede yer alan ‘Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler’ kapsamında kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması durumunda,

a) Alıcı yada alıcı ve satıcı dışında kalan firma veya kişiye teslim edilen malın faturası, (İadesi istenilen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile beraber gönderilmesi gerekir. Kurumlar hesabına kesilen sipariş iadeleri ‘İade Faturası’ kesilmediğinden dolayı tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu

c) İadesi gerçekleştirilecek ürünlerin ambalajı, kutusu varsa standart aksesuarlarıyla beraber hasarsız ve eksiksiz olarak teslimi gereklidir.

d) Cayma bildirimini teslim aldığı tarihten itibaren Satıcı, en geç 10 gün içerisinde toplam bedeli ve Alıcıyı borç yükümlülüğü altına sokan evrakları Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre zarfında mali iade almakla mükelleftir.

e) Alıcı’nın hata veya hatalarından kaynaklanan bir nedenden dolayı malın değerinde bir azalma gerçekleşirse veya iade imkânsız hale gelirse, Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın Zaralarını karşılamakla yükümlüdür. Cayma hakkı süresince ürünün standartlara uygun kullanılması halinde oluşan değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması sebebiyle Satıcı tarafından oluşturulan kampanya limit fiyatının altına düşülmesi durumunda kampanyada faydalanılan indirim oranı iptal edilir.

11)  CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı’nın kişisel ihtiyaçları ve isteği doğrultusunda hazırlanmış olan ve geri gönderilmeye uygun olmayan, iç giyim alt parçaları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, mayo ve bikini altları, hızlı bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, Alıcı’ya tesliminin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığından dolayı iade edilmesi hijyen ve sağlık açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra diğer ürünlerle karışan ve ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar hariç, dergi ve gazete gibi süreli yayınlara ilişkin ürünler ile görüntü ve ses kayıtlarının dijital içerik, kitap, yazılım uygulamalarının, veri kaydı yapabilme ve veri depolama ürünlerinin, bilgisayara sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılması durumunda iadesi yönetmelik gereği imkansızdır. Cayma hakkı süresi bitmeden önce tüketicinin onaylaması ile ifasına başlanan hizmetlere dair cayma hakkının kullanılması yönetmelik gereği imkânsızdır. Programlar, yazılımlar, kozmetik – bireysel bakım ürünleri, bikini, iç giyim ürünleri, kitap, CD, DVD, VCD ve kasetlerle kırtasiye sarf malzemelerinin (kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekmektedir.

12)  TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alcı, ödeme işlemini kredi kartı ile gerçekleştirdiği durumda temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi banka ile arasında bulunan kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını taahhüt, beyan ve kabul eder. İlgili banka hukuki yollara başvurabilir, ortaya çıkacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan isteyebilir, Alıcı’nın borundan dolayı temerrüde düşmesi durumunda, Alıcı, borcun gecikmeli ödenmesinden dolayı Satıcı’nın uğradığı zararını ödeyeceğini beyan, taahhüt ve kabul eder.

13)  YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden ortaya çıkan uyuşmazlıklarda itiraz ve şikâyetler, aşağıda belirtilen kanunda parasal sınırlar içerisinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin gerçekleştiği yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine yada tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra dair bilgiler aşağıda yer almaktadır:

01.01.17 tarihinden geçerli olmak kaydıyla, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine gerçekleştirilecek başvurularda değeri:

a)      2.400 (iki bin dört yüz) TL’nin altında yer alan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b)      Büyükşehir statüsündeki illerde 2.400 (iki bin dört yüz) TL ile 3.610 (üç bin altı yüz on) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c)       Büyükşehir statüsünde yer almayan illerin merkezlerinde 3.610 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç)   Büyükşehir statüsünde yer almayan illere bağlı olan ilçelerde 2.400 TL – 3.610 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlendirilmişlerdir.

İşbu sözleşme ticari amaçlar doğrultusunda yapılmaktadır.

14)  YÜRÜRLÜK

Alıcı, website’den verdiği siparişin ödemesini gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin bütün şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin website’de Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak biçimde gerekli yazılımsal düzenlemeleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: